În cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, Axa IV LEADER, Grupul de Acţiune Locală (GAL) Asociaţia Alutus Regio Egyesület lansează următoarele apeluri de selecţie:

 

Măsura 41-112L
INSTALAREA TINERILOR FERMIERI

Valabilitatea apelului: 12.08.2013- 17.09.2013

Varianta simplificată a Apelului

 

 

Măsura 41-121L
Modernizarea exploataţiIlor agricole
 

Valabilitatea apelului: 30.08-30.09.2013.

Varianta simplificată a Apelului

 


Măsura 41-122L
ÎMBUNĂTĂŢIREA VALORII ECONOMICE A PĂDURILOR

Valabilitatea apelului: 05.08- 04.09.2013.

Varianta simplificată a Apelului

 

 

Măsura 41-123L
CREŞTEREA VALORII ADĂUGATE A PRODUSELOR AGRICOLE ŞI FORESTIERE

Valabilitatea apelului: 07.08.2013- 17.09.2013

Varianta simplificată a Apelului

 

 

Măsura 41-125L
ÎMBUNĂTĂŢIREA ŞI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LEGATE
DE DEZVOLTAREA ŞI ADAPTAREA AGRICULTURII ŞI SILVICULTURII

Valabilitatea apelului: 07.08.2013- 17.09.2013

Varianta simplificată a Apelului

 

 

Măsura 41-142L
ÎNFIINŢAREA GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI

Valabilitatea apelului: 07.08.2013- 18.09.2013

Varianta simplificată a Apelului

 

 

Măsura 41-312L
SPRIJIN PENTRU CREAREA ŞI DEZVOLTAREA DE MICROINTREPRINDERI

Valabilitatea apelului: 12.08.2013- 19.09.2013

Varianta simplificată a Apelului

 

 

Măsura 41-313L
ÎNCURAJAREA ACTIVITĂŢILOR TURISTICE

Valabilitatea apelului: 07.08.2013- 18.09.2013

Varianta simplificată a Apelului

 

 

Măsura 41-322L

RENOVAREA, DEZVOLTAREA SATELOR, ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR DE BAZĂ PENTRU ECONOMIA ŞI POPULAŢIA RURALĂ ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A MOŞTENIRII RURALE 

Valabilitatea apelului: 30.08-30.09.2013.

Varianta simplificată a Apelului

Dezvoltări realizate

Vizitatori online

Avem 4 vizitatori și nici un membru online

Căutare

Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului este de 571.354,97 Euro, din care:

  • - 80% contribuția Uniunii Europene)
  • - 20% contribuția Guver- nului României