Măsura 41- 322L

 RENOVAREA, DEZVOLTAREA SATELOR, ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR DE BAZĂ PENTRU ECONOMIA SI POPULAŢIA RURALĂ ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A MOŞTENIRII RURALE

 

Are ca obiectiv – îmbunătăţirea a infrastructurii de bază,a serviciilor publice de bază precum şi creştera numărului de sate renovate.

Beneficiarii eligibili:

-          Comunele

-          Autorităţile locale sau Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitare

-          ONG-uri,Aşezăminte culturale şi Instituţii de cult

-          Persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local,

 

Investiţii şi cheltuieli eligibile:

A.)   Pentru crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază

-          Înfiinţarea de drumuri noi, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local

-          Prima înfiinţare, extinderea şi îmbunataţirea reţelei publice de apă

-          Prima înfiinţare, extindere şi îmbunătăţirea reţelei publice de apă uzată

-          Prima înfiinţare, extindere şi îmbunătăţirea reţelei publice de joasă tensiune şi/sau a reţelei publice de iluminat

-          Prima înfiinţare, extindere şi îmbunătăţirea reţelei publice de alimentare cu gaz

-          Investiţii în staţii de transfer pentru deşeuri

 

B.)   Pentru crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru poulaţia rurală

-          Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere ( parcuri, spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport etc.)

-          Renovarea clădirilor publice şi amenajări de parcări, pieţe, târguri etc.

-          Investiţii în sisteme de producere şi furnizare de energie din surse regenerabile ca parte componentă a unui proiect integrat

-          Prima înfiinţare şi dotarea infrastructurii aferentă serviciilor sociale

-          Investiţii în construcţia de grădiniţe noi

-          Achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public ( zonele unde o astfel de investiţie nu este atractivă pentru firme private )

-          Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice ( de deszăpezire, întereţinere spaţii verzi etc.)

-          Investiţii de renovare, modernizarea şi dotarea aferentă a aşezămintelor culturale

 

C.)   Pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din spaţiul rural

-          Restaurarea,consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural şi natural din spaţiul rural,

-          Achiziţionare de echipamente pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural.

 

Valoarea sprijinului acordat

        Valoarea minimă eligibilă al unui proiect este de 5.000 euro.

        Valoare sprijin nerambursabil max.: 200.000 euro (În funcție de suma disponibilă la lansarea apelului)

        Valoare totală a unui proiect este de maximum: 400.000 euro


Intensitatea sprijinului

-          100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică,negeneratoare de profit,

-          De până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit,

 

ATENŢIE 

În cadrul acestei măsuri nu pot beneficia de finanţări oraşele, localităţile aferente acestora, precum ONG-urile şi întreprinzătorii care sunt înregistrați în mediu urban.

Dezvoltări realizate

Vizitatori online

Avem 6 vizitatori și nici un membru online

Căutare

Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului este de 571.354,97 Euro, din care:

  • - 80% contribuția Uniunii Europene)
  • - 20% contribuția Guver- nului României