Măsura 41-112L

 INSTALAREA TINERILOR FERMIERI

Obiective generale:

- Îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de muncă;

- Îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea generaţiei şefilor acestora, fără creşterea populaţiei active ocupate în agricultură;

Beneficiari eligibili:

-          fermieriiîn vârstă de pâna la 40 de ani, care înfiinţează exploataţie agricolă de prima dată sau preiau prin transferare exploataţie agricolă şi întocmesc planuri de afaceri în vederea dezvoltării activităţii

Alte condiţii:

-          minim zece clase absolvite

-          să aibă activitatea pe teritoriul de competenţă a Alutus LEADER

-          beneficiarul să fie înregistrat în Registrul unic de identificare de la APIA

-          dimensiunea exploataţiei să fie înte 6- 40 UDE

-          din planul de afaceri să rezulte că 30 % din valoarea investiţiei reprezinte investiţii conforme cerinţelor Uniunii Europene

Cheltuieli eligibile:

-          construirea şi/ sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă

-          achiziţionarea de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate

-          achiziţionarea de animale şi după caz a cotei de producţie

-          plantarea şi replantarea plantelor perene

-          achiziţionarea de teren pentru activităţi agricole

Valoarea sprijinului nerambursabil:

Valoare minimă a sprijinului nerambursabil: 12.000 euro

Valoare maximă a sprijinului nerambursabil: 40.000 euro

Intensitatea sprijinului: 100%

Dezvoltări realizate

Vizitatori online

Avem 3 vizitatori și nici un membru online

Căutare

Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului este de 571.354,97 Euro, din care:

  • - 80% contribuția Uniunii Europene)
  • - 20% contribuția Guver- nului României