Măsura 41-122L

ÎMBUNĂTĂŢIREA VALORII ECONOMICE A PĂDURII

Obiectiv general:

Creşterea valorii economice a pădurilor ţinând cont de rolul lor multifuncţional şi de un management durabil al pădurilor.

Beneficiari eligibili:

- proprietari privaţi de pădure, persoane fizice sau juridice şi asociaţii ale acestora;

- forme asociative ale proprietarilor de pădure (composesorate, obşti de moşneni, obşti răzeseşti, păduri grănicereşti şi alţii) – constituite în baza Legii 1/ 2000, art. 26;

- comune, oraşe şi municipii deţinătoare de pădure sau asociaţiile acestora;

- instituţii de cult şi învăţământ deţinătoare de pădure şi asociaţiile acestora;

- asociaţii mixte de proprietari de pădure din oricare din categoriile de mai sus.

Investiții/cheltuieli eligibile:

  1. A. Indiferent de suprafaţa de pădure:

-          costuri pentru refacerea arboretelor slab productive si substituirea celor derivate: achiziţionarea materialului de plantat si instalarea culturilor.

IMPORTANT! Costurile privind refacerea arboreturilor slab productive şi substituirea celor derivate sunt eligibile numai pentru suprafeţele incluse în planul decenal cu astfel de lucrari.

-          Costuri pentru echipamente necesare realizării lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboreturilor prevăzute în planurile de amenajare, inclusiv răritura pre-comercială.

-          Costuri generale ale proiectului reprezentând: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, proiecte tehnice, achiziţionarea de patente şi licenţe, în procent de maximum 10% din valoarea totală eligibila a proiectului, dar nu mai mult de 5% pentru proiecte care includ numai achiziţii de echipamente.

  1. B. Pentru suprafeţe de pădure mai mari de 10 ha, se adaugă:

-          costuri pentru achiziţionarea de maşini, echipamente si materiale pentru suprafeţele incluse în Catalogul Naţional al materialelor forestiere de reproducere şi în suprafeţele desemnate pentru conservarea resurselor genetice forestiere;

-          costuri pentru echipamente în vederea creării căilor de acces temporare în interiorul arboretelor, pentru facilitarea executării lucrărilor silvice prevăzute în planurile de amenajare;

-          costuri pentru achiziţionarea de maşini, echipamente (ex.: maşini de plantat, ferăstraie mecanice, maşini de împrăştiat insecticide, pesticide, etc.) pentru realizarea lucrărilor de îngrijire si conducere a arboretelor prevăzute în planurile de amenajare (ex.: plantări, descopleşiri, curăţiri, combatere boli si dăunători, etc.).

-          costuri pentru înfiinţarea de pepiniere forestiere, inclusiv achiziţionarea de maşini, echipamente pentru producerea de material forestier de reproducere de calitate, numai în cazuri excepţionale, cum sunt acelea ca pepiniera, să facă parte din exploataţia forestieră (pe terenuri din fond forestier) si producţia obţinută să fie valorificată majoritar în fondul forestier propriu.

C. Pentru suprafeţe de pădure mai mari de 100 ha sau pentru asociaţii care deţin suprafeţe mai mari de 100 ha, se adaugă:

-          costuri pentru achiziţionarea de echipamente şi maşini necesare pentru activitatea de exploatare care au impact redus asupra mediului, altele decât maşinile complexe cum ar fi harvesterurile.

D. Pentru suprafeţe de pădure mai mari de 1.000 ha, se adaugă:

-          costuri pentru achiziţionarea de echipamente hardware si software necesare pentru elaborarea documentaţiei tehnice cerute de reglementările forestiere în vigoare.

Valoarea sprijinului nerambursabil:

Valoarea minimă eligibilă al unui proiect este de 5.000 euro.

Valoare sprijin nerambursabil max.: 200.000 euro (În funcție de suma disponibilă la lansarea apelului)

Valoare totală a unui proiect este de maximum: 400.000 euro

Intensitatea sprijinului: maximum 60%

Contribuţie proprie cerută: minimum 40%

 

Dezvoltări realizate

Vizitatori online

Avem 111 vizitatori și nici un membru online

Căutare

Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului este de 571.354,97 Euro, din care:

  • - 80% contribuția Uniunii Europene)
  • - 20% contribuția Guver- nului României