Măsura 41-313L

ÎNCURAJAREA ACTIVITĂŢIILOR TURISTICE

 

Obiective generale:

 

Dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural.

 

Beneficiari eligibili:

 

- micro-întreprinderi

- persoane fizice

- comune şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară realizate doar între comune

- ONG-uri

 

Cheltuieli eligibile:

 

A) Investiţii în infrastructura de primire turistică:

Construcţia, modernizarea, extinderea şi dotarea structurilor de primire turistică având până la 15 camere.

- pentru investiţii în structuri de primire turistică altele decât cele de agroturism, nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie să atingă standardul de calitate de minimum 3 margarete/ stele;

- pentru investiţiile în agroturism, structura de primire turistică, nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie să atingă standardul de calitate de minimum o margaretă.

 

B) Investiţii în activităţi recreaţionale

Investiţii private în infrastructura turistică de agrement independentă sau dependentă de structura de primire turistică precum: amenajări de campinguri, ştranduri şi piscine, achiziţionare de mijloace de transport tradiţionale pentru plimbări, inclusiv prima achiziţie de cai în scop turistic, trasee pentru echitaţie, rafting, etc.

 

C) Investiţii în infrastructură la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc:

- construirea, modernizarea şi dotarea centrelor locale de informare;

- dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistică din spaţiul rural;

- amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publică, etc.;

- refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale ferată cu ecartament îngust, complementare acestora, recondiţionarea echipamentelor şi utilajelor;

- înfiinţare şi amenajare de trasee tematice (ex: “Drumul apelor minerale”, etc.).

 

D) Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural

Elaborare de materiale promoţionale cu scopul promovării acţiunilor turistice: broşuri de prezentare, panouri de informare, hărţi, planuri ale localităţilor, website-uri informare şi/ sau promovare, etc..

 

Valoarea sprijinului nerambursabil:

 

Valoarea minimă eligibilă al unui proiect este de 5.000 euro.

Valoare sprijin nerambursabil max.: 200.000 euro (În funcție de suma disponibilă la lansarea apelului)

Valoare totală a unui proiect este de maximum: 400.000 euro

 

Intensitatea sprijinului:

- pentru investiţii de interes public negeneratoare de profit: 100%

            - pentru investiţii generatoare de profit:

                        - proiecte de investoţii în agroturism: 70 %

                        - alte tipuri de investiţii în turismul rural: 50 %

 

 

IMPORTANT!

În cadrul acestei măsuri nu pot beneficia de finanţări oraşele, localităţile aferente acestora, precum ONG-urile şi întreprinzătorii care sunt înregistrați în mediu urban.

Dezvoltări realizate

Vizitatori online

Avem 3 vizitatori și nici un membru online

Căutare

Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului este de 571.354,97 Euro, din care:

  • - 80% contribuția Uniunii Europene)
  • - 20% contribuția Guver- nului României