Măsura 41-121L

Modernizarea exploataţilor agricole

 

Obiectiv general:  

- creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor de producţie şi îndeplinirea standardelor naţionale şi comunitare

Beneficiari eligibile:

-          persoane fizice

-          persoane fizice autorizate

-          intreprinderi individuale

-          intreprinderi familiale

-          societăţi în nume colectiv

-          societăţi în comandită simplă

-          societăţi pe acţiuni

-          societăţi în comandită pe acţiuni

-          societăţi cu răspundere limitată

-          societăţi comerciale cu capital privat

-          societăţi agricole

-          societăţi cooperative agricole

-          grupuri de producători

-          cooperative agricole , doar cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

Cheltuieli eligibile:

-          Construirea şi/ sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă

-          Construirea şi/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilităţi

-          Construirea şi/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte

-          Construirea şi/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalaţiilor de irigat

-          Achizitionarea sau achizitionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;

-          Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate

-          Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni;

-          Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi şi arbuşti, alţi arbori;

-          Investiţii pentru producerea şi utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei;

-          Investiţii în apicultură

-          Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei

-          Costurile generale ale proiectului ( studiu de fezabilitate, consultanţă,taxe de avizare etc.)

Valoare sprijinului nerambursabil:

        Valoarea minimă eligibilă al unui proiect este de 5.000 euro.

        Valoare sprijin nerambursabil max.: 200.000 euro (În funcție de suma disponibilă la lansarea apelului)

        Valoare totală a unui proiect este de maximum: 400.000 euro

Intensitatea sprijinului: 40 %-70%, care poate fi majorat peste 40% în următoarele cazuri

-          10% pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori cu vârsta sub 40 ani,

-          10% pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural

-          10% pentru investiţiile având drept scop implementarea noiilor provocări(depozitări îngrăşăminte cu azot,instalaţii pentru tratamentul apelor reziduale)

Dezvoltări realizate

Vizitatori online

Avem 9 vizitatori și nici un membru online

Căutare

Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului este de 571.354,97 Euro, din care:

  • - 80% contribuția Uniunii Europene)
  • - 20% contribuția Guver- nului României