Măsura 41-123L 

Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere 

Obiective generale:

Creşterea competitivităţii întreprinderilor de procesare agroalimentare şi forestiere, prin îmbunătăţirea performanţei generale a întreprinderilor din sectorul de procesare şi marketing a produselor agricole şi forestiere, printr‐o mai bună utilizare a resurselor umane şi a altor factori de producţie. 

Beneficiari eligibili:

-          Micro‐întreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii

-          Cooperative agricole de procesare a produselor agricole

-          Societăţi cooperative de valorificare

-          Intreprinderi familiale/ Intreprinderi indivinduale

Cheltuieli eligibile:

Investiţii în active corporale, eligibile pentru produsele agricole:

- Construcţii noi şi/ sau modernizări pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite

frigorifice en‐gros;

- Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi utilaje, instalaţii, echipamente, aparate şi costuri de instalare;

- Investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de procesare şi marketing;

- Investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;

- Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate,

necesare activităţii de producţie şi, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau

memoriul justificativ

Investiţii în active necorporale:

- Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă

alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;

- Achiziţionarea de software 

Valoarea sprijinului nerambursabil:

Valoarea minimă eligibilă al unui proiect este de 5.000 euro.

Valoare sprijin nerambursabil max.: 200.000 euro (În funcție de suma disponibilă la lansarea apelului)

Valoare totală a unui proiect este de maximum: 400.000 euro

Intensitatea sprijinului: 50%

Dezvoltări realizate

Vizitatori online

Avem 6 vizitatori și nici un membru online

Căutare

Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului este de 571.354,97 Euro, din care:

  • - 80% contribuția Uniunii Europene)
  • - 20% contribuția Guver- nului României