Programul LEADER este unul dintre programele de succes al Uniunii Europene în domeniul dezvoltării rurale. Cuvântul LEADER este un acronim francez, provenit din: Liaison Entre Actions pour le Development de l`Economie Rurale.

Scopul programului este de a-i încuraja pe actorii din mediul rural la identificarea posibilităților de dezvoltare a zonei pe termen lung, și de a-i sprjini pentru utilizarea durabilă a posibilităților identificate. Programul sprijină inițiative de tip „din jos în sus”. Pe baza strategiei de dezvoltare locală finanțarea va fi asigurată beneficiarilor prin organizarea cererilor de proiecte pe plan local, astfel deciziile privind dezvoltările din mediul rural se vor lua tot pe plan local.

În România, în prima sesiune de proiecte un număr de 81 de Planuri de Dezvoltare Locală au fost acceptate. În județul Covasna funcționează 2 Grupuri de Acțiune Locală (GAL).

GAL Alutus sub numele de Asociația Alutus Régió Egyesület include localitățile din Valea Oltului și Zona Baraolt.

Dezvoltări realizate

Vizitatori online

Avem one guest și nici un membru online

Căutare

Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului este de 571.354,97 Euro, din care:

  • - 80% contribuția Uniunii Europene)
  • - 20% contribuția Guver- nului României