Măsura 41-141L

 SPRIJINIREA FERMELOR AGRICOLE DE SEMI-SUBZISTENŢĂ

 

Obiective generale:

 

Creşterea competitivitãţii exploataţiilor agricole în curs de restructurare, creşterea volumului producţiei destinate comercializării, diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei, întroducerea de noi produse.

 

Beneficiari eligibili:

 

- persoane fizice în vârstã de pânã la 62 de ani, care desfãşoarã activitãţi economice, în principal activitãţi agricole şi a cãror exploataţie agricolã:

- are o dimensiune economicã cuprinsã între 2 şi 8 UDE;

- este înregistratã în Registrul unic de identificare /Registrul agricol;

- comercializeazã o parte din producţia agricolã obţinutã.

 

Valoarea sprijinului nerambursabil:

 

Valoare minimă a sprijinului nerambursabil: 1.500 euro/an

Valoare maximă a sprijinului nerambursabil: 7.500 euro

Intensitatea sprijinului: 100%

Dezvoltări realizate

Vizitatori online

Avem 7 vizitatori și nici un membru online

Căutare

Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului este de 571.354,97 Euro, din care:

  • - 80% contribuția Uniunii Europene)
  • - 20% contribuția Guver- nului României