Măsura 41-125L

ÎMBUNĂTĂŢIREA SI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LEGATE DE DEZVOLTAREA ŞI ADAPTAREA AGRICULTURII SI SILVICULTURII

 

Măsura 125 are ca obiectiv general adaptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate apărute ca urmare a procesului de restituire a proprietăţilor în vederea creşterii competitivităţii sectorului agricol si forestier.

Măsura 125 are 3 submăsuri:

41-125a1 L - Irigaţii si alte lucrări de îmbunătăţiri funciare

41-125a2 L - Infrastructura agricolă de acces

41-125b   L - Îmbunătăţirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea

si adaptarea silviculturii

Beneficiari eligibili:

41-125a1 L - Irigaţii si alte lucrări de îmbunătăţiri funciare

- Organizatii/ federatii de utilitate publica ale proprietarilor/ detinătorilor de terenuri agricole constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare.

41-125a2 L - Infrastructura agricolă de acces

- Unităţile administrativ-teritoriale deţinătoare de terenuri agricole sau de infrastructură de acces la exploataţiile agricole, prin reprezentanţii lor legali;

- Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) ale unităţilor administrativ teritoriale deţinătoare de terenuri agricole sau de infrastructură de acces la exploataţiile agricole.

41-125b   L - Îmbunătăţirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea

si adaptarea silviculturii

- proprietari/ deţinători (cu drept de administrare) privaţi de pădure, persoane fizice si juridice;

- asociaţii de proprietari/ deţinători privaţi de pădure;

- unităţi administrativ-teritoriale deţinătoare de pădure;

- Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) ale unităţilor administrativ teritoriale deţinătoare de pădure;

- Administratorul fondului forestier de stat – Regia Naţională a Pădurilor –

ROMSILVA, prin unităţile şi filialele din structura sa.

Investiţii/cheltuieli eligibile:

41-125a1 L - Irigaţii si alte lucrări de îmbunătăţiri funciare

- Sisteme de irigaţii – modernizare si/ sau retehnologizare, inclusiv lucrări pentru staţiile de pompare, de contorizare;

- Alte lucrări de îmbunătăţiri funciare care să asigure funcţionarea optima a

sistemelor de irigaţii – modernizare si /sau retehnologizare;

41-125a2 L - Infrastructura agricolă de acces

- Infrastructura rutieră agricolă – construirea şi/ sau modernizarea drumurilor de acces, poduri si podeţe, drumurilor agricole de exploataţie;

41-125b   L - Îmbunătăţirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea

si adaptarea silviculturii

- Infrastructură rutieră forestieră: construirea sau modernizarea drumurilor

forestiere, inclusiv poduri şi podeţe, lucrări de aparare – consolidare, lucrări de siguranta circulaţiei (parapeţi), semnalizare şi avertizare.

- Infrastructură feroviară forestieră: construirea sau modernizarea terasamentelor şi calea de rulare, inclusiv poduri şi podeţe, lucrări de apărare - consolidare, tunele, lucrări de semnalizare şi avertizare.

- Instalaţii de transport pe cablu (funiculare)

Valoarea sprijinului nerambursabil:

Valoare minimă a sprijinului nerambursabil: 5.000 euro

Valoare maximă a sprijinului nerambursabil: 22.500 euro

Intensitatea sprijinului: maximum 75%

Contribuţie proprie cerută: minimum 25%

 

Dezvoltări realizate

Vizitatori online

Avem 113 vizitatori și nici un membru online

Căutare

Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului este de 571.354,97 Euro, din care:

  • - 80% contribuția Uniunii Europene)
  • - 20% contribuția Guver- nului României