Măsura 41-142L

ÎNFIINŢAREA GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI

Măsura 142 are ca obiectiv general creşterea competitivităţii sectoarelor primare agricol şi silvic, prin dezvoltarea echilibrată a relaţiilor dintre producători şi sectoarele de procesare şi comercializare, precum şi adaptarea producţiei din punct de vedere calitativ şi cantitativ la cerinţele consumatorilor.

Obiectivul specific al măsurii este încurajarea înfiinţării grupurilor de producători din sectorul agricol şi silvic în vederea obţinerii de produse de calitate care îndeplinesc standardele comunitare, prin aplicarea unor tehnologii de producţie unitare şi sprijinirea accesului la piaţă a propriilor membri.

Beneficiari eligibili:

Grupurile de producători recunoscute oficial începând cu data de 1 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2013, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Categoriile de solicitanţi care pot primi finanţare nerambursabilă sunt:

- Societăţi comerciale, conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură, conform Legii nr. 36/1991 cu modificările şi completările ulterioare;

- Asociaţii conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005;

- Cooperative agricole, conform Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004;

- Orice altă formă juridică de asociere, conform legislaţiei în vigoare.

Sectoarele pentru care se acordă sprijin nerambursabil:

A. Sectorul agricol:

- culturi de câmp (cereale, oleaginoase, culturi proteice, tehnice, culturi rădăcinoase câmp);

- horticultură ( flori, plante ornamentale);

- viticultură (viţă de vie pentru vin);

- creşterea animalelor pentru lapte;

- creşterea animalelor (excluzând laptele);

- granivore (porci şi păsări);

- mixt (creşterea animalelor pentru lapte şi carne/culturi vegetale şi creşterea animalelor).

B. Sectorul forestier:

- produse lemnoase;

- produse nelemnoase.

Schema de sprijin pentru grupurile de producători :

Sprijinul va fi calculat pe baza producţiei comercializate anual de către grupul de producători, astfel:

a) 5%, 5%, 4%, 3% şi 2% din valoarea producţiei comercializate de până la 1.000.000 Euro pentru primul, al doilea, al treilea, al patrulea şi respectiv al cincilea an.

b) 2,5%, 2,5%, 2,0%, 1,5% şi 1,5% pentru valoarea producţiei comercializate care depăşeşte 1.000.000 Euro pentru primul, al doilea, al treilea, al patrulea şi respectiv al cincilea an.

 

Valoare maximă a sprijinului nerambursabil: 51.000 euro

Intensitatea sprijinului: 100%

 

Dezvoltări realizate

Vizitatori online

Avem 2 vizitatori și nici un membru online

Căutare

Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului este de 571.354,97 Euro, din care:

  • - 80% contribuția Uniunii Europene)
  • - 20% contribuția Guver- nului României