A LEADER program az Európai Unió egyik sikeres vidékfejlesztési programja. A LEADER egy francia mozaikszó, magyar jelentése: Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében.

A LEADER program célja, hogy ösztönözze a vidéki szereplőket térségük hosszú távú lehetőségeinek felmérésére, és támogassa a helyieket abban, hogy ezeket a lehetőségeket fenntartható módon kihasználják. A program alulról jövő, a vidéki helyi szereplőktől származó kezdeményezéseket támogat. Ebben rejlik újszerűsége, valamint abban, hogy a helyi vidékfejlesztési stratégia alapján meghatározott – majd a döntéshozó által jóváhagyott – keretösszeget helyi pályáztatás útján juttatja el a kedvezményezettekhez. A források helyi elosztása biztosítja azt, hogy a vidék sorsáról valóban vidéken szülessenek döntések.

Romániában az első LEADER ciklusban 163 Helyi Akciócsoport (HACS) működött. A 2014-2020 közötti időszakra Románia Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériuma (MADR) 239 akciócsoport pályázatát bírálta el sikeresként. Kovászna megye területén 3 Helyi Akciócsoport (HACS) tevékenykedik.

Az Alutus Akciócsoport az Olt-menti és erdővidéki településeket tömöríti, Asociația Alutus Regio Egyesület néven.