M3/2A – Investiții în activități agricole pe teritoriul Alutus

Denumire proiect: Dezvoltarea exploatației SC Erd Consult SRL
Beneficiar: SC Erd Consult SRL
Localizarea proiectului: Comuna Bățani, satul Bățanii Mici, nr. 221, jud. Covasna
Valoarea ajutorului nerambursabil: 98.470,96 euro
Data semnării contractului de finanțare: 10.09.2019
Data finalizării proiectului: 14.06.2021

Descrierea proiectului: Proiectul realizat ajută la creșterea productivității și a competivității întreprinderii pe piață prin dotarea exploatației proprii cu utilaje și echipamente agricole performante, și la creșterea veniturilor și scăderea cheltuielilor exploatației.