M2/6A-EURI

ANUNȚ ÎNCHIDERE SESIUNE PENTRU MĂSURA M2/6A

 

    Prin prezenta vă aducem la cunoștință că în cadrul Apelului de selecție deschis de GAL Asociația Alutus Regio Egyesület în data de 24.08.2023 pentru măsura M2/6A - Investiții în activități non-agricole pe teritoriul ALUTUS cu nr. de referință M19.2(M2/6A)-2/23-22.09.2023-EURI, în data de 04 septembrie 2023 s-a atins pragul de supracontractare de 36.150,60 euro (valoarea publică nerambursabilă a proiectelor depuse) stabilit la lansarea Apelului.
   Prin urmare, sesiunea de depunere a proiectelor pentru M2/6A - Investiții în activități non-agricole pe teritoriul ALUTUS este declarată închisă.

Vă mulțumim pentru interesul acordat!

Data postării: 16.08.2023

 

Apel de selecție august 2023
M2/6A - Investiții în activități non-agricole pe teritoriul ALUTUS - EURI

 

1. Apel de selecție detaliat M2/6A
2. Apel de selecție simplificat M2/6A 
3. Ghidul solicitantului M2/6A 
Anexa 1 Cerere de finanțare M2/6A 
Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE HG28 
Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE HG907 
Anexa 2.1 STUDIUL de FEZABILITATE Proiectii financiare si indicatori financiari
Anexa 2.2 STUDIUL de FEZABILITATE ANEXA B 
Anexa 2.3 STUDIUL de FEZABILITATE ANEXA C 
Anexa 3.1 Fișa de verificare a conformității M2/6A 
Anexa 3.2 Fișa de evaluare a eligibilității M2/6A 
Anexa 3.3 Fișa de evaluare a criteriilor de selecție 
Anexa 4 Fișa măsurii M2/6A Investiții în activități non-agricole pe teritoriul Alutus 
Anexa 5 Model Contract de Finantare
Anexa 6.1 Declarație încadrare în categoria de micro-intreprindere și intreprindere mică 
Anexa 6.2 Declarație privind respectarea regulii de cumul (minimis) 
Anexa 6.3 Declarația neîncadrare în firme în dificultate 
Anexa 6.4 Declarație ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02 
Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile 
Anexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea clădirilor 
Anexa 9 Lista zonelor cu potential turistic ridicat 
Anexa 10 Lista zonelor cu destinatii eco-turistice 
Anexa 11 Lista ariilor naturale protejate 
Anexa 12 Instrucțiuni evitare condiții artificiale 
Anexa 13 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal


 

Data postării: 21.02.2023

Apel de selecție martie 2023
M2/6A - Investiții în activități non-agricole pe teritoriul ALUTUS - EURI

 

1. Apel de selecție detaliat M2/6A
2. Apel de selecție simplificat M2/6A
3. Ghidul solicitantului M2/6A
Anexa 1 Cerere de finanțare M2/6A
Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE HG28
Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE HG907
Anexa 2.1 STUDIUL de FEZABILITATE Proiectii financiare si indicatori financiari
Anexa 2.2 STUDIUL de FEZABILITATE ANEXA B
Anexa 2.3 STUDIUL de FEZABILITATE ANEXA C
Anexa 3.1 Fișa de verificare a conformității M2/6A
Anexa 3.2 Fișa de evaluare a eligibilității M2/6A
Anexa 3.3 Fișa de evaluare a criteriilor de selecție
Anexa 4 Fișa măsurii M2/6A Investiții în activități non-agricole pe teritoriul Alutus
Anexa 5 Model Contract de Finantare
Anexa 6.1 Declarație încadrare în categoria de micro-intreprindere și intreprindere mică
Anexa 6.2 Declarație privind respectarea regulii de cumul (minimis)
Anexa 6.3 Declarația neîncadrare în firme în dificultate
Anexa 6.4 Declarație ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02
Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile
Anexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea clădirilor
Anexa 9 Lista zonelor cu potential turistic ridicat
Anexa 10 Lista zonelor cu destinatii eco-turistice
Anexa 11 Lista ariilor naturale protejate
Anexa 12 Instrucțiuni evitare condiții artificiale
Anexa 13 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal


Data postării: 17.08.2022

Apel de selecție august 2022
M2/6A - Investiții în activități non-agricole pe teritoriul ALUTUS - EURI

 

1. Apel de selecție detaliat M2/6A
2. Apel de selecție simplificat M2/6A
3. Ghidul solicitantului M2/6A
Anexa 1 Cerere de finanțare M2/6A
Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE HG28
Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE HG907
Anexa 2.1 STUDIUL de FEZABILITATE Proiectii financiare si indicatori financiari
Anexa 2.2 STUDIUL de FEZABILITATE ANEXA B
Anexa 2.3 STUDIUL de FEZABILITATE ANEXA C
Anexa 3.1 Fișa de verificare a conformității M2/6A
Anexa 3.2 Fișa de evaluare a eligibilității M2/6A
Anexa 3.3 Fișa de evaluare a criteriilor de selecție
Anexa 4 Fișa măsurii M2/6A Investiții în activități non-agricole pe teritoriul Alutus
Anexa 5 Model Contract de Finantare
Anexa 6.1 Declarație încadrare în categoria de micro-intreprindere și intreprindere mică
Anexa 6.2 Declarație privind respectarea regulii de cumul (minimis)
Anexa 6.3 Declarația neîncadrare în firme în dificultate
Anexa 6.4 Declarație ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02
Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile
Anexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea clădirilor
Anexa 9 Lista zonelor cu potential turistic ridicat
Anexa 10 Lista zonelor cu destinatii eco-turistice
Anexa 11 Lista ariilor naturale protejate
Anexa 12 Instrucțiuni evitare condiții artificiale
Anexa 13 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal